Zoznam prihlásených

Meno Priezvisko Inštitúcia
Jaroslav Čollák PRF UPJŠ
Peter Koromház UPJŠ - Právnická fakulta
Peter Molnár Ústavný súd SR; Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Miroslava Kušníriková UPJŠ- Právnická fakulta
Peter Vojčík UPJŠ Právnická fakulta
Viktória Koľveková Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Vladimír Filičko UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Renáta Bačárová UPJŠ, Právnická fakulta
Erik Vadas Advokátska kancelária JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD.
Miroslav Štrkolec Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Marek Števček Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Marian Ďurana Prf-UMB Banská Bystrica
Jaroslav Čollák Advokátska kancelária
Pavel Holländer Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, UPJŠ v Košiciach
Jana Bajánková Najvyšší súd SR
Ivo Telec Masarykova univerzita, Právnická fakulta
ĽUBICA Čarná PPA
František Sedlačko advokátska kancelária
Monika Jurčová Právnická fakulta TU v Trnave
Marianna Novotná Právnická fakulta TU v Trnave
Veronika Trojčáková Právnická fakulta TU v Trnave
Rudolf Manik JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s.r.o.
Miroslav Duriš Ústavný súd Slovenskej republiky
Ľuboš Szigeti Ústavný súd Slovenskej republiky
Peter Straka Ústavný súd Slovenskej republiky
Libor Duľa Ústavný súd Slovenskej republiky
Jana Baricová Ústavný súd Slovenskej republiky
Miloš Maďar Ústavný súd Slovenskej republiky
Ladislav Duditš Ústavný súd Slovenskej republiky
Martin Vernarský Ústavný súd Slovenskej republiky
Ivan Fiačan Ústavný súd Slovenskej republiky
Mojmír Mamojka Ústavný súd Slovenskej republiky
Monika Menhertova JUDr. Monika Menhertova - advokát
Pavol VARGAEŠTOK Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Alexandra Lowy PF UK, Bratislava
Marta Šuvadová Advokátska kancelária
Vojtěch Kadlubiec Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Svetlana Orosi Verejné prístavy, a. s.
Anna Peťovská Krajský súd Bratislava
Vladimíra Houdek Běhalová advokátska kancelária
Martin Križan Právnická fakulta UK
Ingrid Kovalčuková JUDr. Ingrid Kovalčuková, advokátka
Tomáš Klinka Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Tomáš Tintěra PF UP Olomouc
Jana Mitterpachová Advokátska kancelária
Ildikó Kohoutová Najvyšší súd Slovenskej republiky
Matúš Brehovský Najvyšší súd Slovenskej republiky
Milan Krajči Najvyšší súd Slovenskej republiky
Kristína Malá Piovarčíová Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anna Kovaľová Krajský súd Prešov
Soňa Mesiarkinová Najvyšší súd Slovenskej republiky
Andrea Moravčíková Najvyšší súd SR
Alexander Bröstl Advokátska kancelária Bröstl & Čentík
Peter Sepeši Generálna prokuratúra SR
Ľuboš Dobrovič UPJŠ, Právnická fakulta
Imrich Volkai Krajský súd Košice
Milan Sudzina UPJŠ - Právnická fakulta
Karin Raková Právnická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Svetlana Orosi Verejné prístavy, a.s.
Peter Hulla Justičná akadémia SR
Iveta Jakabová EkonIS s. r. o.
Slávka Gerberyová UPJŠ
Close Menu

Pošlite nám správu