Zoznam prihlásených

Meno Priezvisko Inštitúcia
Marek Števček Univerzita Komenského v Bratislave
Ján Šikuta Predseda Najvyššieho súdu SR
Jana Baricová Ústavný súd SR
Robert Šorl Ústavný súd SR
Michal Turošík Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta
Ivo Telec Univerzita Palackého v Olomouci
Martin Boháček Masarykova univerzita
Ivan Fiačan Predseda Ústavného súdu SR
Viktória Koľveková UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Peter Koromház Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Renáta Romanová UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Milana Hrušáková Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta
Pavol Naď Predseda Najvyššieho správneho súdu SR
Miroslava Kušníriková Právnická fakulta, UPJŠ