Zoznam prihlásených

Meno Priezvisko Inštitúcia
Marek Števček Univerzita Komenského v Bratislave
Ján Šikuta Predseda Najvyššieho súdu SR
Jana Baricová Ústavný súd SR
Robert Šorl Ústavný súd SR
Michal Turošík Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta
Ivo Telec Univerzita Palackého v Olomouci
Martin Boháček Masarykova univerzita
Ivan Fiačan Predseda Ústavného súdu SR
Viktória Koľveková UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Peter Koromház Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Renáta Romanová UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Milana Hrušáková Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta
Pavol Naď Predseda Najvyššieho správneho súdu SR
Miroslava Kušníriková Právnická fakulta, UPJŠ
Daniela Gandžalová Právnická fakulta UMB BB
Peter Molnár Ústavný súd SR, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Odeta Poldaufová Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Róbert Jakubáč Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Alexandra Lowy Univerzita Komenského v Bratislave, Právnícká fakulta
Renáta Bačárová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Marian Ďurana Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta
Andrea Moravčíková Najvyšší súd SR
Jaroslav Čollák Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Ladislav Duditš Ústavný súd Slovenskej republiky
Marcel Dolobáč Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Martin Serfőző Právnická fakulta UPJŠ
František Sedlačko SEDLAČKO & PARTNERS
MOnika Meňhertová advokát
Tomáš Suchý Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela
Radka Zálešáková Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Renáta Šínová Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Filip Balla Katedra občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Marta Šuvadová JUDr.Marta Šuvadová
Michal Černý Univerzita Palackého v Olomouci
Katarína Ševcová Právnická fakulta UMB
Rudolf Manik JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o.
Kristína Malá Piovarčíová Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Miroslav Sedláček Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Petra Kotápišová Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Vladimíra Houdek Běhalová JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová, advokátka
Aneta Kšenžighová Univerzita Mateja Bela - Právnická fakulta
Pavol Barabas Okresný súd Košice I
Ingrid Čisárová advokát
Viliam Poništ Officium iustitiae
Jakub Dzimko Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lenka Ušiaková Právnická fakula Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Simona Smolková Právnická fakulta univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tomáš Tintěra Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
Ľubomír Zlocha Ústav štátu a práva SAV
Jana Mitterpachová SEDLAČKO & PARTNERS
Pavol Vargaeštok ​Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Branislav Jablonka Právnická fakulta Univerzity Komenského
Peter Sepeši Generálna prokuratúra SR
Peter Sepeši Generálna prokuratúra SR
Ľuboš Kunay Krajský súd Košice
Milan Sudzina UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Štefan Varholík UPJŠ Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Ivan Rumana Najvyšší súd Slovenskej republiky
Jana Halušková Najvyšší súd Slovenskej republiky
Katarína Pramuková Najvyšší súd Slovenskej republiky
Martin Holič Najvyšší súd Slovenskej republiky
Dominik Čipka Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zdenka Králíčková MU
Lukáš Macko Právnická fakulta UPJŠ
Karol Siska CERHA HEMPEL Šiška & Partners
Branislav Hazucha Hokkaidská univerzita
Petra Žárská Právnická fakulta, Univerzita Komenského
Ján Pollák Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Anna Burdová PU FMEO v Prešove
Martin Daňko Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Peter Koromház Krajská prokuratúra v Košiciach
Peter Žoldoš Advokátska kancelária ŽOLDOŠ & PARTNERS s.r.o.
Katarína Tomková Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta v Košiciach, Katedra občianskeho práva
Michal Krajčírovič advokátní kancelář
Anna Kseňáková Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, externý študent
Laura Bachňáková Rózenfeldová Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Juraj Gӧbl Notárska komora Slovenskej republiky
Leo Teodor Vojčík Vojčík & Partners, s.r.o.
Eduard Szattler Vojčík & Partners, s.r.o.
Pavol Daubner Vojčík & Partners, s.r.o.
Martin Kníž Vojčík & Partners, s.r.o.
Michal Slamka Vojčík & Partners, s.r.o.
Viktória Bosáková Vojčík & Partners, s.r.o.
Edina Kocsisová Vojčík & Partners, s.r.o.
Dušan Serek JUDr. Dušan Serek advokátska kancelária, s.r.o.
Katarína Vojčíková Okresný súd Košice -okolie
Tamara Čipková Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Martina Kerekešová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, katedra Občianskeho práva
Zuzana Adamova Trnavská univerzita v Trnave
Kristián Csach Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Milan Hlušák Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Eliška Džuganová Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
Jaroslav Čollák ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o.
Kristína Jenčíková ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o.
Tobiáš Pacák ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o.
Libor Duľa Ústavný súd SR
Ľuboslav Sisák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Oliver Buhala UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Imrich Torma GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Miroslav Duriš Ústavný súd SR
Katarína Gešková Právnická fakulta TU v Trnave
Vladimír Filičko Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Peter Vojčík UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Dominika Bajzáthová Kinstellar, s. r. o.
Erik Neupaver Kinstellar, s. r. o.
Lukáš Beňák Okresný súd Košice okolie
Miroslav Pilát JUDr. Miroslav Pilát, Advokát
Daniela Sofia Klepáč
Lenka Kozelová KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
Lukáš Tomáš Právnická fakulta UPJŠ
Peter Fedor ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o.
Adrián Graban GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Natália Stupková GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Richard Kitľan GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Samuel Juhás GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Jaroslav Dolný Právnická fakulta UPJŠ
test test test
Sandra Meňhartová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva