Zoznam prihlásených

Meno Priezvisko Inštitúcia
Renáta Bačárová UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Vladimír Filičko UPJŠ v Košiciach
Tobiáš Pacák UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Tomáš Klinka SIGNUM legal s. r. o.
Peter Koromház Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Jaroslav Čollák ČOLLÁK & PARTNERI
Miroslav Sedláček Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Marta Šuvadová advokátska kancelária
Martin Husovec London School of Economics and Political Science
Arnold Xavier Verhaege ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o.
Pavol Barabas Mestský súd Košice
Kristína Malá Piovarčíová advokát
Viktória Koľveková Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Miroslava Kušníriková Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Peter Molnár Ústavný súd SR, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Pavol Vargaeštok Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Eva Macák Pavúková Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Lucia Jamrišková Ministerstvo kultúry
Alexander Bröstl Advokátka kancelária Bröstl & Čentík, s.r.o.
Lenka Dufalová Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Peter Koromház Krajská prokuratúra Košice
František Sedlačko SEDLAČKO & PARTNERS
Rastislav Trnka Advokátska kancelária TRNKA s. r. o.
Milan Sudzina UPŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Monika Meňhertová JUDr. Monika Meňhertová - advokát
Martin Serfőző Penta Hospitals SK, a. s.
Ladislav Duditš Ústavný súd Slovenskej republiky
Petra Kotápišová Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Alexandra Löwy právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Pavel Koukal Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Libor Duľa Ústavný súd Slovenskej republiky
Ingrid Čisárová advokátska kancelária
Romana Smyčková Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Branislav Hazucha Hokkaido University Graduate School of Law
Marek Števček Univerzita Komenského v Bratislave
Zdeňka Králíčková Právnická fakulta, Masarykova universita
Tamara Čipková Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Ivo Telec Univerzita Palackého
Miroslav Pilát AK PILÁT s. r. o.
Martin Baločko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Právnická fakulta
Alexandra Mišinová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Viktória Jančárová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Lukáš Beňák Mestský súd Košice
Peter Vojčík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Michal Černý Univerzita Palackého v Olomouci
Zuzana Mikulová Mestský súd Košice
Marian Ďurana Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta
Peter Zajác Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Jozef Čapla Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Jozef Čurlej Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Andrea Čorejová Žilinská univerzita v Žiline
Mária Tomková Žilinská univerzita v Žiline
Katarína Zajác Ševcová Právnická fakulta UMB
Martin Križan Právnická fakulta Univerzity Komenského
Laura Bachňáková Rózenfeldová Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Wojciech J. Kosior University of Rzeszow, Institute of Legal Studies
Renata Świrgoń - Skok Uniwersytet Rzeszowski
Aneta Kowalczyk Uniwersytet Rzeszowski
Piotr Sowiński Uniwersytet Rzeszowski
Miroslav Duriš Ústavný súd Slovenskej republiky
Roman Uliasz Rzeszów University
Lukáš Macko JUDr. Danica Holováčová, advokátka
Renáta Šínová Právnická fakulta Univerzity Palackého
Veronika Vališová Havel and Partners, s.r.o.
Rudolf Manik JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o.
Dominik Čipka Právnická fakulta UMB
Radka Kopčová Paneurópska vysoká škola - Právnická fakulta
Ján Garančovský advokát
Vierka Gaschová Bačová Ministerstvo spravodlivosti SR
Nikola Červenková Ministerstvo spravodlivosti SR
Elizabeth Mártonová Ministerstvo spravodlivosti SR
Júlia Čechova Advokatka
Jozef Barabás Advokát
Tomáš Šarišský Mestský súd Košice
Ľuboslav Sisák UPJŠ, Právnická fakulta
Michal Krajčírovič advokátní kancelář
Anna Burdová PU FMEO v Prešove
Viktória Jančárová Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Martin Hrčka Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Grzegorz Nancka University of Silesia
Marianna Novotná Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Veronika Zoričáková Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Nikola Lazorová Advokátska kancelária - JUDr. Ján Šofránko
Radim Charvát Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Nella Svetozarovová UNIPO FMEO
Iveta Jakabová EkonIS s. r. o.
Lenka Westphalová Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Martina Gombosová Advokátska kancelária
Marian Horváth Fakulta práva Janka Jesenského
Zlatica Poláček Tureková Fakulta práva Janka Jesenského
Ivan Husár Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Michaela Szittyaiová UPJŠ, Právnická fakulta
Petr Molnár Advokát
Ivan Regina Ing. Ivan Regina - PATEZNA
Štefan Varholík UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Natália Kalinák Právnická fakulta, UPJŠ
Ivan Kundrát Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Sandra Meňhartová Univerzita Komenského v Bratislava, Právnická fakulta
Simona Marcinová ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Simona MARCINOVÁ, s. r. o.
Zuzana Hrabovská UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Ivan Fiačan Ústavný súd Slovenskej republiky
Martin Vernarský Ústavný súd Slovenskej republiky
Ľuboš Szigeti Ústavný súd Slovenskej republiky
Ján Pollák UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Zuzana Adamová Trnavská univerzita, Právnická fakulta
Oldrich Lejnar JUDr. Oldrich Lejnar, LL. M., advokát
Eliška Džuganová Slovenská technická univerzita v Bratislave
Milana Hrušáková Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Tomáš Suchý, PhD. SUCHÝ & Partners s. r. o.
Marcel Dolobáč Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach