Zoznam prihlásených

Meno Priezvisko Inštitúcia
Jaroslav Čollák PRF UPJŠ / advokát
Peter Koromház UPJŠ - Právnická fakulta
Peter Molnár Ústavný súd SR; Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Miroslava Kušníriková UPJŠ- Právnická fakulta
Peter Vojčík UPJŠ Právnická fakulta
Viktória Koľveková Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
Vladimír Filičko UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Renáta Bačárová UPJŠ, Právnická fakulta
Erik Vadas Advokátska kancelária JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD.
Miroslav Štrkolec Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach
Marek Števček Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Marian Ďurana Prf-UMB Banská Bystrica
Jaroslav Čollák Advokátska kancelária
Pavel Holländer Ústav teórie práva Gustava Radbrucha, UPJŠ v Košiciach
Jana Bajánková Najvyšší súd SR
Ivo Telec Masarykova univerzita, Právnická fakulta
ĽUBICA Čarná PPA
František Sedlačko advokátska kancelária
Monika Jurčová Právnická fakulta TU v Trnave
Marianna Novotná Právnická fakulta TU v Trnave
Veronika Trojčáková Právnická fakulta TU v Trnave
Rudolf Manik JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s.r.o.
Miroslav Duriš Ústavný súd Slovenskej republiky
Ľuboš Szigeti Ústavný súd Slovenskej republiky
Peter Straka Ústavný súd Slovenskej republiky
Libor Duľa Ústavný súd Slovenskej republiky
Jana Baricová Ústavný súd Slovenskej republiky
Miloš Maďar Ústavný súd Slovenskej republiky
Ladislav Duditš Ústavný súd Slovenskej republiky
Martin Vernarský Ústavný súd Slovenskej republiky
Ivan Fiačan Ústavný súd Slovenskej republiky
Mojmír Mamojka Ústavný súd Slovenskej republiky
Monika Menhertova JUDr. Monika Menhertova - advokát
Pavol VARGAEŠTOK Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Alexandra Lowy PF UK, Bratislava
Marta Šuvadová Advokátska kancelária
Vojtěch Kadlubiec Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Svetlana Orosi Verejné prístavy, a. s.
Anna Peťovská Krajský súd Bratislava
Vladimíra Houdek Běhalová advokátska kancelária
Martin Križan Právnická fakulta UK
Ingrid Kovalčuková JUDr. Ingrid Kovalčuková, advokátka
Tomáš Klinka Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Tomáš Tintěra PF UP Olomouc
Jana Mitterpachová Advokátska kancelária
Ildikó Kohoutová Najvyšší súd Slovenskej republiky
Matúš Brehovský Najvyšší súd Slovenskej republiky
Milan Krajči Najvyšší súd Slovenskej republiky
Kristína Malá Piovarčíová Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anna Kovaľová Krajský súd Prešov
Soňa Mesiarkinová Najvyšší súd Slovenskej republiky
Andrea Moravčíková Najvyšší súd SR
Alexander Bröstl Advokátska kancelária Bröstl & Čentík
Peter Sepeši Generálna prokuratúra SR
Imrich Volkai Krajský súd Košice
Milan Sudzina UPJŠ - Právnická fakulta
Karin Raková Právnická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Svetlana Orosi Verejné prístavy, a.s.
Peter Hulla Justičná akadémia SR
Iveta Jakabová EkonIS s. r. o.
Slávka Gerberyová UPJŠ
Michal Černý Univerzita Palackého v Olomouci
Pavol Barabas advokát
Zuzana Adamová Právnická fakulta, Trnavská univerzita
Ingrid Čisárová advokátka
Anita Filová Krajský súd v Trnave
Gabriela Halířová Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Miroslav Sedláček Právnická fakulta Univerzity Karlovy
test lukas test lukas test lukas
Iveta Kohanová Advokátska kancelária Košice
Ľubomír Zlocha Ústav štátu a práva SAV
Martin Babjak advokátska kancelária
Andrea Vincová UPJŠ
Beáta Topolčaniová advokát
Katarína Pramuková Najvyšší súd SR
Gabriela Mederová Najvyšší súd SR
Dominika Dudášová Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Jana Zimmermannová advokátska kancelária
Branislav Jablonka Právnická fakulta Univerzity Komenského
Lucia Žitňanská Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Viktor Križan Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Dušan Serek JUDr. Dušan Serek advokátska kancelária, s.r.o.
Martin Šolc Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Petr Šustek Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Markéta Šimečková Neklová FPR ZČU v Plzni
Tomáš Čentík Advokátska kancelária Bröstl & Čentík s.r.o.
Michal Dittrich FPR ZČU v Plzni
Peter Koromház Krajská prokuratúra Košice
Viliam Poništ NBS
Miloš Lacko Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Petr Podrazil Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Ján Ivančík Univerzita Komenského v Bratislave
Natália Kalinák DECCAN - ARIEM s.r.o.
Klára Hamuľáková PF UP v Olomouci
Petr Molnár Advokátní kancelář Hradec Králové
Jana Žuľová Právnická fakulta, UPJŠ
Jana Bajánková Najvyšší súd SR
Barbora Čičatková Okresný súd Prešov
Jana Bajužík Böszörményi Okresný súd Prešov
Martin Bajužík Okresný súd Prešov
Daniela Baranová Okresný súd Prešov
Rastislav Sikorjak OS Prešov
Branislav Hazucha Hokkaido University Graduate School of Law
Miroslav Pilát PILÁT Insolvency Services, k. s.
Richard Petrov advokátska kancelária
Lukáš Beňák Okresný súd Košice - okolie
Marcel Dolobáč Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ľuboš Dobrovič UPJŠ, Právnická fakulta
Monika Seilerová Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
Tomáš Illeš Slovenská avokátska komora, ILLEŠ, advokátska kancelária s.r.o.
Katarína Skolodová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Ivan Kundrát Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Milena Barinková UPJŠ, Právnická fakulta, Košice
Renáta Šínová Právnická fakulta Univerzity Palackého
Pavol Sádel JUDr. Pavol Sádel, notár
Maria Bosak-Sojka Uniwersytet Rzeszowski
Anna Maroń Uniwersytet Rzeszowski
Daniela Gandžalová Právnická fakulta UMB
Adrián Graban Advokátska kancelária GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Imrich Torma GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Grzegorz Kozieł Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Martina Gajdošová Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Close Menu

Pošlite nám správu