Zoznam prihlásených

Meno Priezvisko Inštitúcia
Marek Števček Univerzita Komenského v Bratislave