Zoznam prihlásených

Meno Priezvisko Inštitúcia
Vladimír Filičko UPJŠ v Košiciach
Renáta Bačárová UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Viktória Koľveková UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Jaroslav Čollák Právnická fakulta, UPJŠ v KE, katedra občianskeho práva
Miroslava Kušníriková UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Peter Molnár UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta; Ústavný súd SR
Peter Koromház Právnická fakulta, UPJŠ v KE, Katedra občianskeho práva
Ľubomír Zlocha Ústav štátu a práva SAV
Iveta Jakabová UPJŠ/externá študentka
Rudolf Manik JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o.
Marek Števček Univerzita Komenského v Bratislave
Ivan Fiačan Ústavný súd Slovenskej republiky
Ján Šikuta Najvyšší súd Slovenskej republiky
Frederika Zozuľáková Krajský súd v Košiciach
Lukáš Michaľov Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Renáta Romanová Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ladislav Duditš Ústavný súd Slovenskej republiky
David Sehnálek Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Lukáš Tomaš Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Soňa Košičiarová Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Marek Števček Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Ladislav Ščury Paneurópska vysoká škola práva
František Sedlačko SEDLAČKO & PARTNERS
Peter Koromház Krajská prokuratúra Košice
Marica Pirošíková Právnická fakulta UMB
Ondřej Dostál Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Martin Vernarský Ústavný súd Slovenskej republiky
Robert Šorl Ústavný súd Slovenskej republiky
Michal Volf Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Pavel Holländer Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Filip Balla Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ondřej Drachovský Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Tomáš Dvořák Fakulta právnická ZČU v Plzni, Katedra obchodního práva
Alexandra Lowy Univerzita Komenského v Bratislave, Právnícká fakulta
Lukáš Macko UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Jana Baricová Ústavný súd Slovenskej republiky
Libor Duľa Ústavný súd Slovenskej republiky
Vladimíra Houdek Běhalová právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Jozef Kirst Právnická fakulta UPJŠ/externý študent
Jana Neumann P & B Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Jana Neumann P & B Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Roman Chaloupka Fakulta právnická - Západočeská Univerzita v Plzni
Štefan Varholík Právnická fakulta UPJS
Viktória Tomašovičová Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Daniel Patěk Právnická fakulta UK
Daniela Gandžalová Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kristína Malá Piovarčíová Právnická fakulta UPJŠ Košice
Miroslav Sedláček Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Viliam Poništ Officium iustitiae
David Elischer PF UK Praha
Sandra Meňhartová Univerzita Komenského v Bratislave
Romana Smyčková Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Jakub Dzimko Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Lenka Ušiaková Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Karin Raková Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislava
Karolína Hanzlová Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni
Denisa Kotroušová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Jan Siostrzonek Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
Anna Burdová PU FM v Prešove
Pavol Rak Právnická fakulta UK Bratislava
Anna Kseňáková Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, externý študent
Josef Salač Právnická fakulta University Karlovy
Lilla Garayova Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava
Marian Ďurana Univerzita Mateja Bela
Václava Burianová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická
Michal Sokol Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Martina Kerekešová Prf UPJŠ
Andrea Čorejová Žilinská univerzita v Žiline
Michal Černý Univerzita Palackého v Olomouci
Dominik Vaszily Právnicka fakulta UPJŠ Košice
Ivan Vaňa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Pavel Koukal Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Branislav Hazucha Hokkaido University Graduate School of Law
Zuzana Adamová Trnavská univerzita v Trnave
Kristián Csach Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Bohumil Havel Ústav státu a práva ČAV, v.v.i.
Kateřína Ronovská Masarykova univerzita v Brně
Lucia Žitňanská Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Radovan Pala Taylor Wessing
Katarína Tomková UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Milan Hlušák Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Peter Fedor Čechová & Partners
Samuel Černík LS Legal, s.r.o.
Ivan Humeník h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.