Konferenčný poplatok

KDSP V.

Prihlásenie do 7. marca 2024
100
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
 • AKTÍVNA ÚČASŤ (publikovanie príspevku v zborníku)
Popular

KDSP V.

PRIHLÁSENIE do 31. marca 2024
120
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
 • AKTÍVNA ÚČASŤ (publikovanie príspevku v zborníku)
UPJŠ V KE

MOŽNOSŤ NÁVŠTEVY DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA:

Dňa 17. apríla 2024 bude vo večerných hodinách v Štátnom divadle Košice plánované predstavenie – opereta „Netopier“ Die Fledermaus od Johanna Straussa. 

Cena vstupenky je 20 EUR,-, pričom o túto sumu sa navýši hodnota faktúry vystavenej organizátorom.  

PLATOBNÉ ÚDAJE:

 • Košické dni súkromného práva – občianske združenie
 • Sídlo: ul. Kováčska č. 26
 • 04001 Košice – Staré mesto
 • Slovenská republika
 • IČO: 52729346, DIČ: 2121130374
 • Reg.č.: VVS/1-900/90-57569
 • Číslo účtu: IBAN SK39 7500 0000 0040 2762 3644
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Variabilný symbol: číslo faktúry
 • Správa pre príjemcu: Priezvisko účastníka