Konferenčný poplatok

KDSP IV.

PRIHLÁSENIE do 31. decembra 2021
50
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
UPJŠ V KE

KDSP IV.

PRIHLÁSENIE do 30. apríla 2022.
70
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
UPJŠ V KE

MOŽNOSŤ NÁVŠTEVY DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA:

Dňa 15. júna 2022 bude vo večerných hodinách v Štátnom divadle Košice plánované predstavenie  – opereta E. Kálmana – Vojvodkyňa z Chicaga. Účastníci konferencie so záujmom a návštevu predstavenia zaškrtnú túto možnosť v registračnom formulári. Predbežná cena lístka je vo výške 18,- EUR.

PANDEMICKÉ ORGANIZAČNÉ SÚVISLOSTI:

Napriek skutočnosti, že v súčasnosti nie je možné predpokladať vývoj epidemiologickej situácie a ani vývoj opatrení s ňou súvisiacich, je priebeh Medzinárodnej vedeckej konferencie „Košické dni súkromného práva IV“ predbežne plánovaný riadnou, prezenčnou formou.

Pre účastníkov je pripravená možnosť priplatiť si návštevu divadelného predstavenia dňa 15. júna 2022.

Výšku poplatku ako aj samotné predstavenie organizátor upresní čo najskôr ako to bude možné.

PLATOBNÉ ÚDAJE:

 • Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 26, 040 75  Košice
  IČO:00397768
 • DIČ: 2021157050
 • IČ DPH: SK2021157050
 • Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
 • SWIFT/BIC: SPSRSKBA
 • Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15
 • VS:  1501
 • Správa  pre príjmateľa  : Priezvisko , meno, titul
 • (v správe pre príjmateľa –  najprv priezvisko, potom meno a prípadné tituly – je tam obmedzený počet miest)