Konferenčný poplatok

KDSP IV.

Prihlásenie do 31. marca 2022
50
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
 • AKTÍVNA ÚČASŤ (publikovanie príspevku v zborníku)
Popular

KDSP IV.

PRIHLÁSENIE do 30. apríla 2022
70
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
 • AKTÍVNA ÚČASŤ (publikovanie príspevku v zborníku)
UPJŠ V KE

KDSP IV.

PRIHLÁSENIE do 30. mája 2022.
70
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
 • PASÍVNA ÚČASŤ (bez publikovania príspevku v zborníku)
UPJŠ V KE

MOŽNOSŤ NÁVŠTEVY DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA:

Dňa 15. júna 2022 bude vo večerných hodinách v Štátnom divadle Košice plánované predstavenie  – opereta E. Kálmana – Vojvodkyňa z Chicaga. Účastníci konferencie so záujmom a návštevu predstavenia zaškrtnú túto možnosť v registračnom formulári. V prípade záujmu účastníka konferencie o návštevu divadelného predstavenia – bude lístok hradený organizátorom konferencie.

PANDEMICKÉ ORGANIZAČNÉ SÚVISLOSTI:

Napriek skutočnosti, že v súčasnosti nie je možné predpokladať vývoj epidemiologickej situácie a ani vývoj opatrení s ňou súvisiacich, je priebeh Medzinárodnej vedeckej konferencie „Košické dni súkromného práva IV“ predbežne plánovaný riadnou, prezenčnou formou.

Pre účastníkov je pripravená možnosť navštíviť divadelné predstavenie dňa 15. júna 2022, ktoré v prípade ich záujmu hradí organizátor konferencie.

Výšku poplatku ako aj samotné predstavenie organizátor upresní čo najskôr ako to bude možné.

PLATOBNÉ ÚDAJE:

 • Košické dni súkromného práva – občianske združenie
 • Sídlo: ul. Kováčska č. 26
 • 04001 Košice – Staré mesto
 • Slovenská republika
 • IČO: 52729346, DIČ: 2121130374
 • Reg.č.: VVS/1-900/90-57569
 • Číslo účtu: IBAN SK39 7500 0000 0040 2762 3644
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • Variabilný symbol: číslo faktúry
 • Správa pre príjemcu: Priezvisko účastníka