Sekcie

OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ

ODBORNÝ GARANT:      

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ

ODBORNÝ GARANT:

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ODBORNÝ GARANT: 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M

RODINNÉ PRÁVO

ODBORNÝ GARANT:      

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.