Sekcie

OBČIANSKE PRÁVO

ODBORNÝ GARANT:      

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

PROCESNÉ PRÁVO

ODBORNÝ GARANT:

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

ODBORNÝ GARANT: 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M

RODINNÉ PRÁVO

ODBORNÝ GARANT:      

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

PRACOVNÉ PRÁVO

ODBORNÝ GARANT:

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD

TEMATICKÉ ZAMERANIE SEKCIE: 

„Zdravotná spôsobilosť zamestnancov“

INFORMÁCIA O PUBLIKAČNOM VÝSTUPE:

Zborník tejto konferenčnej sekcie bude vydaný samostatne.

ZASIELENIE PRÍSPEVKOV:

30. apríl 2020 (email na zasielanie príspevkov monika.seilerova@upjs.sk)

Sekcia je realizovaná s podporou APVV – 16-0002.

Close Menu

Pošlite nám správu