Program konferencie

Program Konferencie Košické dni súkromného práva III. (2021) 

Konferencia by mala byť zahájená úvodným slovom vedúceho Katedry občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach pána profesora JUDr. Petra Vojčíka, CSc. dňa 21. apríla 2021, na ktoré by malo nadväzovať plenárne (online) zasadnutie, v rámci ktorého by malo vystúpiť viacero vedeckých autorít, zoznam ktorých bude publikovaný na webovej stránke konferencie.

Dňa 22. a 23. apríla 2021 budú prebiehať rokovania v jednotlivých sekciách – Občianske právo hmotné, Civilné právo procesné, Právo duševného vlastníctva a Rodinné právo.


Bližšie informácie o konferencii spolu s aktualizovanými informáciami nájdete na webovej stránke konferencie: https://kdsp.sk/ alebo na emaile info@kdsp.sk 


V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať náš organizačný výbor na e-mailovej adrese: info@kdsp.sk
Veríme, že sa našej medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva III. v apríli 2021 budete môcť zúčastniť , že sa naša konferencia stane štartom k „normálnemu“ konferenčnému životu a že sa stretneme pri pevnom zdraví
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
organizačný tím konferencie
Program Konferencie bude uvedený na tejto stránke približne mesiac pred konaním konferencie.