Program konferencie

Predbežný program Konferencie Košické dni súkromného práva V. (2024) 

Predbežný program konference

17. apríl 2024

 • registrácia účastníkov
 • slávnostné otvorenie konferencie
 • plenárne zasadnutie

S potešením konštatujeme, že na konferenciu prijali pozvanie a v rámci jej plenárnej časti vystúpia so svojimi príspevkam

 • prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
 • doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LLM.
 • doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

 

 • divadelné predstavenie
  • Národné divadlo Košice, 17.apríla 2024 o 19:00 hod, vstupné – 20 Eur, titul: opereta „Netopier“ Die Fledermaus od Johanna Straussa

18. apríl 2024

 • rokovanie v sekciách
 • Občianske právo
 • Právo duševného vlastníctva
 • Rodinné právo
 • Civilné právo procesné
 • Slávnostný raut, Hotel Double Tree by Hilton ****.

19. apríl 2024

 • zhodnotenie konferencie,
 • plenárne diskusia,
 • panelové diskusie
 • ukončenie konferencie