Registrácia

Registrácia je pozastavená

POZNÁMKA: USMERNENIE REGISTRÁCIE – FAKTURAČNÉ ÚDAJE
A) pri fyzickej osobe postačuje meno, priezvisko, adresa.
B) pokiaľ ide o organizáciu, prosím uveďte:
Názov organizácie, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, Bankové spojenie v tvare IBAN, SWIFT pre SEPA/BIC, Názov a adresa peňažného ústavu.

Ak teraz svoj príspevok nenahráte, môžete nám ho neskôr zaslať e-mailom na adresu info@kdsp.sk

File name:

Veľkosť súboru :