Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

Katedra občianskeho práva

v spolupráci S

občianskym združením košické dni súkromného práva

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu realizovanú v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva“, ktorá sa uskutoční v dňoch 15.-17.6.2022.

Konferencia je plánovaná prezenčnou formou a mala by prebehnúť tak, ako je zvykom, v priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach. 

Košické Dni
Súkromného Práva IV.

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Partneri Konferencie

Úvod 1
Úvod 2
Úvod 3