Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

Katedra občianskeho práva

v spolupráci S

občianskym združením košické dni súkromného práva

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 

21-23.4.2021.

Košické Dni
Súkromného Práva III.

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Partneri Konferencie

Úvod 1
Úvod 2
Úvod 3
Úvod 4
Úvod 5
Úvod 6
Úvod 7
Úvod 8
Úvod 9
Úvod 10
Úvod 11
Úvod 12