Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta

Katedra občianskeho práva

v spolupráci S

občianskym združením košické dni súkromného práva

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA V. ktorá sa uskutoční v dňoch 17.-19.4.2024

s konferenčným podtitulom: 

„SÚKROMNÉ PRÁVO V DIGITÁLNEJ ÉRE“

ORGANIZAČNÝ VÝBOR ROZŠIRUJE TÉMU KONFERENCIE
v zmysle čoho bude v rámci jednotlivých sekcií možné prezentovať a diskutovať aj iné aktuálne otázky súkromného práva nad rámec základnej projektovej témy konferencie, a to na akúkoľvek účastníkom zvolenú aktuálnu tému z oblasti občianskeho práva, práva duševného vlastníctva, rodinného práva, ako aj civilného práva procesného.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR PREDLŽUJE TERMÍN NA PRIHLÁSENIE

do 31.3.2024.

Piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Košické dni súkromného práva je realizovaný s podporou projektu VEGA č. 1/0431/23 s názvom „Konkurencia záujmov spotrebiteľov a obchodníkov pri dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb na jednotnom digitálnom trhu s dôrazom na právne a ekonomické aspekty“ a je plánovaná prezenčnou formou a mala by prebehnúť tak, ako je zvykom, v priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach. 

Košické Dni
Súkromného Práva V.

Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Partneri Konferencie

Úvod 1
Úvod 2
Úvod 3
Úvod 4
Úvod 5
Úvod 6
Úvod 7
Úvod 8
Úvod 9
Úvod 10
Úvod 11
Úvod 12
Úvod 13