Dôležité termíny

Prihlásenie na konferenciu

31.3.2020

Uhradenie konferenčného poplatku

Splatnosťou zaslanej faktúry po vykonaní registrácie.

Odovzdanie príspevku

najneskôr 15.2.2020

POZNÁMKA: Organizátor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevok zaslaný po uvedenom termíne, rovnako, ako si vyhradzuje právo neuverejniť príspevok účastníka v prípade neuhradenia konferenčného poplatku. Organizátor konferencie si rovnako vyhradzuje právo neuverejniť príspevok, ktorý nebude schválený na uverejnenie po prebehnutom recenznom konaní. Autor zaslaného príspevku berie na vedomie a udeľuje súhlas organizátorovi konferencie zverejniť príspevok v celom rozsahu pod verejnou licenciou Creative commons na stránke konferencie. 

Close Menu

Pošlite nám správu