Dôležité termíny

Prihlásenie na konferenciu

30. marca 2022

Zvýhodnená výška konferenčného poplatku aj s možnosťou publikovania vlastného príspevku

 30.apríla 2022

Bez zvýhodnenej výšky konferenčného popolatku a s možnosťou publikovania vlastného príspevku

31. mája 2022 

Bez zvýhodnenej výšky konferenčného poplatku a bez možnosti publikovania vlastného príspevku

Uhradenie konferenčného poplatku

Splatnosťou zaslanej faktúry po vykonaní registrácie.

Odovzdanie príspevku

najneskôr 30. apríla 2022

POZNÁMKA: Organizátor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevok zaslaný po uvedenom termíne, rovnako, ako si vyhradzuje právo neuverejniť príspevok účastníka v prípade neuhradenia konferenčného poplatku. Organizátor konferencie si rovnako vyhradzuje právo neuverejniť príspevok, ktorý nebude schválený na uverejnenie po prebehnutom recenznom konaní. Autor zaslaného príspevku berie na vedomie a udeľuje súhlas organizátorovi konferencie zverejniť príspevok v celom rozsahu pod verejnou licenciou Creative commons na stránke konferencie.