POCTA PROFESOROVI VOJČÍKOVI

V septembri 2021 oslávil krásne životné jubileum – 70 rokov prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., rodák zo Spišskej Novej Vsi, vysokoškolský pedagóg, advokát a významná osobnosť právnej vedy na Slovensku aj v zahraničí.

Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1974. V tom istom roku nastúpil ako mladý asistent na Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach, kde pôsobí dodnes. V rokoch 2000 – 2003 viedol fakultu vo funkcii dekana a dlhoročne je vedúcim Katedry občianskeho práva.

Akademický titul JUDr. získal v roku 1977 po obhajobe rigoróznej práce na tému „Ochrana vynálezov v Československom práve“. Vedeckú ašpirantúru na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave úspešne zavŕšil v roku 1984 obhajobou kandidátskej dizertačnej práce na tému „Právna ochrana vynálezov v Československu“ a bol mu udelený titul kandidát právnych vied. Docentom v odbore občianske právo sa stal v roku 1988 a v roku 2003 bol vymenovaný za profesora v odbore občianske právo.

Vedecký záujem pána profesora sa sústreďuje najmä na oblasť občianskeho práva a práva duševného vlastníctva. Veľkú zásluhu má na vzniku špecializovaného časopisu s názvom Duševné vlastníctvo, v ktorého redakčnej rade stále pôsobí. Nesporný je jeho podiel na vzniku Inštitútu duševného vlastníctva pri Patentovej knižnici VSŽ v Košiciach v roku 1998, ktorý dnes úspešne pokračuje vo výchove odborníkov na duševné vlastníctvo v rámci akreditovaného Kurzu duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Skutočnosť, že právo duševného vlastníctva je srdcovou záležitosťou pána profesora dokazuje aj mimoriadne bohatá publikačná činnosť nielen na domácej scéne, ale aj v zahraničí. Jeho publikačné výstupy zahŕňajú takmer 290 publikácií s viac ako 500 citačnými ohlasmi.

Profesor JUDr. Peter Vojčík, CSc. nadviazal na právnickú tradíciu svojej rodiny a v roku 1991 založil prestížnu advokátsku kanceláriu Vojčík & Partners, v ktorej dodnes pôsobí. Ako člen vzdelávacieho kolégia SAK sa podieľal na výchove advokátskych koncipientov a odborne pôsobil v pracovnej skupine SAK pre súkromné právo ako člen komisie pre občianske právo hmotné. Za dlhoročnú spoluprácu mu SAK udelila v roku 2019 ocenenie za celoživotný prínos advokácii.

Pán profesor počas svojho takmer polstoročného akademického pôsobenia vychoval celé generácie vynikajúcich právnikov. Dodnes učí a školí doktorandov doma aj v zahraničí a vykonáva lektorskú a skúšobnú činnosť v mnohých vzdelávacích inštitúciách. Predsedá komisiám pre habilitačné a inauguračné konanie a bol aj členom komisie SAV pre obhajoby doktorských dizertačných prác z odboru občianske právo, obchodné a pracovné právo.

V rámci profesijnej kariéry pôsobil ako predseda rekodifikačnej komisie Ministerstva spravodlivosti SR pre prípravu nového Občianskeho zákonníka a poradca Ústavného súdu SR. V roku 1993 sa stal prezidentom Slovenskej národnej skupiny AIPPI (Medzinárodné združenie na ochranu priemyselného vlastníctva) a členom prezidentskej rady AIPPI  a bol aj členom Vedeckého kolégia SAV pre vedy o človeku a spoločnosti.

Profesor Vojčík nadovšetko miluje svoju rodinu, ktorá ho celý život podporuje. Je vášnivým poslucháčom vážnej hudby, milovníkom opery a fanúšikom košického hokeja. Jeho priateľská povaha, humor a dobrá nálada prispievajú nielen k príjemnej pracovnej atmosfére, ale sú tiež zárukou dobrej zábavy na spoločenských podujatiach, ktorých sa rád zúčastňuje. 

Vážený pán profesor, ďakujeme za podporu a múdrosť, ktorou nás obdarúvate a k významnému životnému jubileu prajeme zo srdca všetko najlepšie!

Katedra občianskeho práva, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD., JUDr. Jaroslav Čollák, PhD., JUDr. Vladimír Filičko, PhD., Mgr. Peter Koromház, PhD., JUDr. Miroslava Kušníriková, Mgr. Martina Kerekešová, JUDr. Viktória Koľveková, Mgr. Lukáš Macko, Mgr. Ján Pollák, Mgr. Renáta Romanová, Helena Vaľková

Meno prispievateľa Blahoželanie profesorovi
JUDr.Marian Furman Ako pravý spišiak želám pánu profesorovi a môjmu učiteľovi len to najlepsie
Ondrej Katuščák Pán profesor všetko len to najlepšie prajem a ďakujem za vynikajúci akademický prístup počas môjho štúdia na fakulte UPJŠ. Pozdravujem Vás O. Katuščák
Ivo Telec Milý Petře, přeji hodně sil a zdraví a vděčně vzpomínám na naše první setkávání počátkem 90. let, kdy jsem byl začátečník na brněnské právnické fakultě, a na naše společné debaty.
Július T. Pánovi profesorovi prajem k zivotnemu jubileu hlavne pevne zdravie, a pritomnost toho zivotneho a profesneho nadhladu, ktory mu vzdy bol vlastny. Vsetko najlepsie!